Zamówienie publiczne: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Błaszki w m. Pisarzowice – etap II

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-04-08
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-04-23 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2020-04-08 13:14:41
Ostatnia zmiana w dniu 2020-06-18 17:21:06 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek