Zamówienie publiczne: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz na odcinku Kaczanowo – Nowa Wieś Królewska w km 5+411 – 5+668

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-10-18
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2017-11-03 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2017-10-18 14:45:18
Ostatnia zmiana w dniu 2017-11-22 07:57:42 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak