Zamówienie publiczne: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w m. Janków Drugi km 57+050 – 57+565

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-06-12
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-06-29 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-06-12 14:53:39
Ostatnia zmiana w dniu 2018-07-25 11:17:04 (aktualizacja) przez Renata Stempniak