Zamówienie publiczne: Budowa chodnika prawostronnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 Słupca – Dąbie na ul. Niepodległości w Pyzdrach

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-26
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-08-25 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Jaworska - Augustyniak
Data publikacji: 2017-07-26 11:27:10
Ostatnia zmiana w dniu 2017-10-20 13:27:31 (aktualizacja) przez Marta Jaworska - Augustyniak