Zamówienie publiczne: Budowa chodnika na ul. Wolności w Ciążeniu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 Słupca-Pyzdry

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-08-25
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-09-13 10:15:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Jaworska - Augustyniak
Data publikacji: 2017-08-25 13:50:56
Ostatnia zmiana w dniu 2017-10-23 10:01:53 (aktualizacja) przez Marta Jaworska - Augustyniak