Zamówienie publiczne: Budowa chodnika na odcinku Pietrzyków – Rataje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 Słupca - Pyzdry.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-22
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-08-17 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2016-07-22 14:34:32
Ostatnia zmiana w dniu 2016-09-08 09:13:30 (aktualizacja) przez Renata Stempniak