Zamówienie publiczne: Budowa chodnika na odcinku Kaczanowo – Nowa Wieś Królewska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz w km 4+791 do 5+411

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-29
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-05-07 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-03-29 08:16:49
Ostatnia zmiana w dniu 2018-05-25 13:57:39 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek