Zamówienie publiczne: Budowa chodnika i przepustu w m. Powiercie-Kolonia przy drodze wojewódzkiej nr 473

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-03-31
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2016-04-15 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Anna Sobczak
Data publikacji: 2016-03-31 08:13:05
Ostatnia zmiana w dniu 2016-06-06 14:44:52 (aktualizacja) przez Anna Sobczak