Zamówienie publiczne: Budowa budynku garażowo-magazynowego ul. Toruńska 200 w m. Koło, działka nr 7/12 - Etap I

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-03-16
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-04-07 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2020-03-16 14:28:09
Ostatnia zmiana w dniu 2020-05-14 08:15:55 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska