Zamówienie publiczne: Bieżące utrzymanie- remont chodnika w miejscowości Śrem w ciągu DW 432 na odcinku ulicy Grunwaldzkiej strona prawa od km 41+600 do km 41+712 oraz od km 42+069 ulica 1-go Maja do km 42+497 ulica Staszica

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-08-10
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2017-08-25 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2017-08-10 10:03:09
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-29 09:21:15 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska