Zamówienie publiczne: Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, peronów zatok autobusowych, ścieków oraz krawężników wg wskazanej lokalizacji poprzez usuwanie przerastającej zieleni na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-04-10
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2019-04-18 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Barbara Wypychowska
Data publikacji: 2019-04-10 13:45:09
Ostatnia zmiana w dniu 2019-04-29 08:25:27 (aktualizacja) przez Barbara Wypychowska