Zamówienie publiczne: Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, peronów zatok autobusowych oraz krawężników wg wskazanej lokalizacji poprzez usuwanie przerastającej zieleni

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-07
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2018-03-14 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Anna Sobczak
Data publikacji: 2018-03-07 09:03:19
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-23 14:31:41 (aktualizacja) przez Anna Sobczak