Zamówienie publiczne: Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych zlokalizowanych na odcinkach dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole w roku 2018r.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-11-28
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2017-12-06 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Anna Sobczak
Data publikacji: 2017-11-28 10:08:16
Ostatnia zmiana w dniu 2018-01-10 13:37:31 (aktualizacja) przez Anna Sobczak