Zamówienie publiczne: Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych. zlokalizowanych na odcinkach dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole w roku 2020r

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-12-11
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2019-12-20 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Anna Sobczak
Data publikacji: 2019-12-11 13:21:17
Ostatnia zmiana w dniu 2020-01-24 12:59:22 (aktualizacja) przez Anna Sobczak