Zamówienie publiczne: Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na odcinkach dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole w roku 2017r.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-12-06
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2016-12-14 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Anna Sobczak
Data publikacji: 2016-12-06 14:10:06
Ostatnia zmiana w dniu 2017-01-05 15:31:31 (aktualizacja) przez Anna Sobczak