Zamówienie publiczne: Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na odcinkach dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole w 2016r

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-12-14
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2015-12-22 10:00:00

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Anna Sobczak
Data publikacji: 2015-12-14 14:25:47
Ostatnia zmiana w dniu 2016-01-12 13:18:20 (aktualizacja) przez Anna Sobczak