Zamówienie publiczne: Bieżąca konserwacja nawierzchni DW 135 i 133

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-07-17
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-08-01 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2019-07-17 12:34:05
Ostatnia zmiana w dniu 2019-09-06 10:42:23 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek