Zamówienie publiczne: Bieżąca konserwacja nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 186 Kwilcz – Wróblewo - Dobrojewo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-16
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-03-16 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-02-16 13:39:52
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-18 13:38:22 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek