Zamówienie publiczne: Bieżąca konserwacja nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 140

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-13
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-16 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-03-13 08:08:13
Ostatnia zmiana w dniu 2018-05-11 11:02:50 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek