Zamówienie publiczne: Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewodzkiej nr 150 w m. Wronki, ul. Myśliwska

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-06-14
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2018-06-29 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2018-06-14 12:23:02
Ostatnia zmiana w dniu 2018-11-22 08:04:07 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak