Zamówienie publiczne: Bieżąca konserwacja istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 432 m. Śrem ul. Kilińskiego od km 40+760 do km 41+385

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-20
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-08-16 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2016-07-20 13:17:28
Ostatnia zmiana w dniu 2016-09-08 08:52:32 (aktualizacja) przez Renata Stempniak