Zamówienie publiczne: Bieżąca konserwacja istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 310 Głuchowo-Czempiń-Śrem odc. Czempiń-Szołdry od km 4+330 do km 4+915 i od km 9+700 do km 10+300

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-10-18
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-11-02 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2016-10-18 12:43:37
Ostatnia zmiana w dniu 2016-11-25 08:32:20 (aktualizacja) przez Renata Stempniak