Zamówienie publiczne: Bieżąca konserwacja istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 308 odc. Kościan - Choryń od km 49+670 do km 50+625 i od km 54+000 do km 57+100

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-27
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-08-30 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2016-07-27 13:54:12
Ostatnia zmiana w dniu 2016-09-16 10:46:40 (aktualizacja) przez Renata Stempniak