Zamówienie publiczne: Bieżąca konserwacja istniejącej nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Pyzdry – Gizałki – Kalisz oraz nr 443 Jarocin – Gizałki – Rychwał - Tuliszków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-04-30
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-05-18 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-04-30 14:18:13
Ostatnia zmiana w dniu 2018-06-05 11:53:22 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek