Zamówienie publiczne: Bieżąca konserwacja drogi wojewódzkiej nr 305 w m. Barłożnia od km 25+970 do km 26+615

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-06-12
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-07-03 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2019-06-12 12:59:34
Ostatnia zmiana w dniu 2019-08-20 12:29:24 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek