Zamówienie publiczne: Bieżąca konserwacja drogi wojewódzkiej nr 150 w km 2+180,00 – 3+330,00

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-05-04
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-05-21 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-05-04 08:58:07
Ostatnia zmiana w dniu 2018-06-14 10:23:15 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska