Zamówienie publiczne: Bieżąca konserwacja drogi wojewódzkiej nr 133

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-09-27
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-10-14 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Żaneta Herman
Data publikacji: 2019-09-27 12:53:03
Ostatnia zmiana w dniu 2019-10-31 11:36:14 (aktualizacja) przez Żaneta Herman