Zamówienie publiczne: Bezgotówkowy zakup paliw i artykułów pozapaliwowych przy pomocy kart paliwowych do środków transportowo-sprzętowych do WZDW i RDW w latach 2019-2022

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-09-10
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-10-16 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-09-10 08:35:16
Ostatnia zmiana w dniu 2018-11-30 09:09:17 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska